Cennik i Regulamin Hotelu

 
               
Typ pokoju

Cena zawiera:

 nocleg i śniadanie

Cena zawiera: nocleg i śniadanie


01.05 - 20.06*

26.08 - 06.10

21.06 - 25.08*

BURSZTYNOWY DOMEK

 
EKONOMICZNY pokój 
256 zł 288 zł
EKONOMICZNY pokój z tarasem 266 zł 299 zł
EKONOMICZNY pokój 2/3 osobowy wewnętrzny 376 zł 309 zł
 

BUDYNEK GŁÓWNY

 
Pokój 1 osobowy 337 zł 370 zł
Mały pokój 2 osobowy 347 zł 380 zł
Pokój 2 osobowy 366 zł 399 zł
Pokój 3 osobowy 377 zł 409 zł
Pokój 2 osobowy z małym balkonem 392 zł 424 zł
Duży pokój 3 osobowy z prysznicem
407 zł 439 zł
Duży pokój 3 osobowy z wanną
422 zł 454 zł
Apartament z dużym balkonem
437 zł 469 zł
Apartament ze strefą dzienną 452 zł 484 zł
Apartament z dwoma sypialniami i strefą dzienną 467 zł 499 zł
Apartament LUX z małym balkonem 487 zł 519 zł
Dodatkowa osoba dorosła 168 zł 168 zł

*w święta, długie weekendy oraz inne dni specjalne ceny mogą być wyższe od podanych

Cena pokoju zawiera:

  • nocleg dla dwóch osób w komfortowym pokoju
  • wyśmienite śniadanie w formie bufetu dla dwóch osób
  • nieograniczone korzystania ze strefy Wellness (jacuzzi, basen z przeciw prądem, łaźnia parowa z pokojem relaksu)
  • wifi na terenie całego obiektu

        Dodatkowe opłaty:

  • opłata klimatyczna 1,80 zł/za dobę
  • opłata parkingowa 15zł/doba
  • szlafrok 30 zł opłata jednorazowa

Powyższe ceny zawierają podatek VAT


Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego powiadomienia.


 

REGULAMIN HOTELU AMBER SUITE
Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
Ogólne warunki rezerwacji:
1. Zasady ogólne:
1.1 Amber Suite stawia sobie za cel zapewnienie Gościom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Gościa określają Ogólne Warunki Rezerwacji i pobytu zwane dalej warunkami.
1.2 Amber Suite świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących warunków, Gość proszony jest o zgłoszenie zastrzeżeń w recepcji w celu ich eliminacji.
2. Rezerwacja pobytu.
2.1 Zgłoszenie pobytu wypoczynkowego w Amber Suite następuje z chwilą dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku w ustalonej wysokości, w określonym terminie.
2.2 Rezerwacje gwarantowane są do godziny 18.00 w dniu przyjazdu, o ile nie zostanie zgłoszony późniejszy przyjazd.
3. Warunki płatności.
3.1 Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
3.2 Przy zgłoszeniu pobytu, Gość zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości co najmniej 30% ustalonej ceny pobytu.
3.3 Pozostała część należności za pobyt powinna być wpłacona przez Gościa w dniu przyjazdu w recepcji lub przelana na rachunek bankowy (nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu).
3.4 Amber Suite zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Gościem, którego wpłata nie została przekazana w sposób określony w punktach 3.2 i 3.3 .
3.5 W przypadku nie wykorzystania przez Gościa, z jego winy, całości opłaconych świadczeń ich równowartość nie podlega zwrotowi.
4. Warunki pobytu.
4.1 Pokój standard bądź apartament wynajmowany jest na doby.
4.2 Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
4.3 Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu rezerwując lub wynajmując bezpośrednio pokój czy apartament, przyjmuje się, że wynajem nastąpił na jedną dobę.
4.4 Możliwość przedłużenia pobytu ponad okres wskazany przez Gościa powinna nastąpić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu. Przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadanych miejsc noclegowych.
4.5 Hotel ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
• profesjonalną i uprzejmą obsługę
• sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
• w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
4.6 Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
• budzenie o wyznaczonej godzinie
• przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu
• przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu
4.7 Gość nie może przekazywać, odstępować wynajętego pokoju lub apartamentu innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należność.
4.8 Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju Gościa w godzinach od 7.00 do 22.00.
4.9 Amber Suite może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
4.10 Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad związanych z bezpieczeństwem p.poż.
4.11 Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Zastrzega się możliwość odstępstw, w przypadku, gdy na terenie organizowana jest impreza okolicznościowa.
4.12 W razie rażącego bądź uporczywego naruszania przez Gościa ustalonego porządku pobytu, zagrażającego interesom innych, hotel może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
4.13 Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania.
4.14 W Hotelu Amber Suite obowiązuje zakaz palenia papierosów. Amber Suit zastrzega sobie prawo do obciążenia
 Gości za palenie papierosów w pokojach oraz wystawienia rachunku na kwotę 200 zł.
4.15 Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.
5. Odpowiedzialność.
5.1 Amber Suite nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach bądź apartamentach. Przedmioty wartościowe można zdeponować na czas pobytu w recepcji.
5.2 Amber Suite nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe nie oddane przez Gościa do depozytu.
5.3 Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
5.4 W przypadku powstania z winy Gościa szkody innej, niż określona powyżej, powstałe z tego tytułu koszty pokrywa Gość.
5.5 Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5.5 Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
5.6 Amber Suite nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Gości rezygnujących z pobytu wypoczynkowego w trakcie jego trwania.
5.7 Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
6. Rezygnacja z pobytu
6.1 Rezygnacja Gościa z pobytu wymaga pisemnego oświadczenia.
6.2 W przypadku rezygnacji Gościa w okresie:
• do 30 dni przed planowanym terminem pobytu bezkosztowa anulacja (pomniejszona o opłatę manipulacyjną /50 zł)
• 29 -21 dni przed planowanym terminem pobytu 30% wartości pobytu
• 20-7 dni przed planowanym terminem pobytu 50% wartości pobytu
• krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem pobytu 100% wartości pobytu.
6.3 W sytuacji, gdy Gość uiścił całą kwotę należną za zarezerwowany pobyt, a nie dokonał zgłoszenia rezygnacji, Amber Suite zastrzega sobie prawo zatrzymania całości zapłaconej kwoty lub wystawienia vouchera do wykorzystania kwoty w innym terminie wyznaczonym przez Gościa w miarę dostępności miejsc. 

Zapisz się, a będziesz otrzymywał wszystkie najnowsze i promocyjne oferty 


Zapraszamy